transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Explaining transformations in competition policy in a coordinated market economy – Institutional complementarities, paradigm shifts and battle for dominance in economic political agenda-setting

Författare och institution:
Susanna Fellman (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
The XVIth World Economic History Congress, Stellenbosch, 9-13 juli 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
171892
Posten skapad:
2013-01-21 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007