transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enhancing engagement in algebra: A focus group study of teachers and their teaching in grade 6-7

Författare och institution:
Rimma Nyman (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Cecilia Kilhamn (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
BSRLM-NORME, University of Cambridge ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Engagement, algebra, focus group, didaktik
Postens nummer:
171871
Posten skapad:
2013-01-21 13:50
Posten ändrad:
2014-03-25 20:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007