transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordicom Information 3-4/2012

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (-2012))
Antal sidor:
180
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nordicom
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ur innehållet Lisbeth Morlandstø: Institusjonalisering og vekst. En studie av journalistikkforskningen i Skandinavia. Gunnar Nygren: Tillfällig och flexibel. Arbetsmarknad och yrkesroller för journalister i förändring. Wenche Vagle: The Formation of the Genre System on Norwegian Broadcast Radio. Oluf Jørgensen: Hvilke organer og opgaver er omfattet af offentlighedens ret til indsigt. Oluf Jørgensen: Offentlighed i Norden. Om projektet. Gunnar Nygren, Ester Appelgren, Helge Hüttenrauch: Datajournalistik – ett växande område. Conference Report: The 4th ICTs and Society Conference: Critique, Democracy and Philosophy in 21st Century Information Society. Aktuella forskningsprojekt. Aktuella samarbeten inom Europa. Förtroende för olika medier från EU-kommissionens Eurobarometer. Ny litteratur.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ytterligare information:
Nordicom Information är en tidskrift på de nordiska språken, som utges med 4 nr/år, och innehåller artiklar (refereed), recensioner, översikter, presentationer av aktuella forskningsprojekt samt notiser om ny litteratur. Nordicom Information riktar sig till såväl forskare och studenter som forskningens brukare, t ex politiska beslutsfattare, journalister, företrädare för myndigheter och medieföretag, lärare och den intresserade allmänheten. I Nordicom Information kan nordiska medieforskare, både seniora och juniora, publicera artiklar på sitt eget språk. Tidskriften läggs ut i fulltext med ett års fördröjning.
Postens nummer:
171840
Posten skapad:
2013-01-21 09:58
Posten ändrad:
2013-05-24 15:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007