transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kleinian Lesson Planning Cycle

Författare och institution:
Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
171832
Posten skapad:
2013-01-21 08:04
Posten ändrad:
2013-09-11 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007