transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dosing of erythropoiesis-stimulating agents can be reduced by a new administration regimen.

Författare och institution:
Bergur V. Stefánsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Börje Haraldsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ulf Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Nephron extra, 1 ( 1 ) s. 45-54
ISSN:
1664-5529
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
At our hemodialysis (HD) unit, we noted a drop in the treatment dose of erythropoietin-stimulating agents (ESAs) when the frequency of dose adjustment was reduced from weekly, where doses were withheld if hemoglobin was >130 g/l, to monthly, where doses were not withheld. The aim of this study was to find an explanation for this reduction in ESA requirement.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Njursjukdomar
Postens nummer:
171771
Posten skapad:
2013-01-19 18:22
Posten ändrad:
2013-02-07 15:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007