transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaction of P-fimbriated Escherichia coli with human meconium.

Författare och institution:
Ingegerd Adlerberth (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Catharina Svanborg (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Lars Åke Hanson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Barbro Carlsson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Lotta Mellander (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); F Jalil (-); Peter Larsson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Agnes E Wold (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi)
Publicerad i:
FEMS microbiology letters, 68 ( 1 ) s. 57-62
ISSN:
0378-1097
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The ability of Escherichia coli with different receptor specificities to interact with meconium was studied. E. coli strains expressing P-fimbriae, specific for Gal alpha 1-4Gal beta-containing receptors, were agglutinated by meconium at high titres. This reaction was inhibited by globotetraosylceramide. The attachment of P-fimbriated E. coli to human colonic epithelial cells of the HT-29 cell line was inhibited by meconium. Some type 1 fimbriated strains were agglutinated by meconium, but the agglutination was rarely blocked by methyl alpha-D-mannoside. The attachment by type 1 fimbriated strains to HT-29 cells was reduced by meconium only in some cases. These results suggest that meconium interacts with the P-fimbriae of E. coli, in a way that may influence bacterial colonization of the neonatal intestine.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adhesins, Escherichia coli, Agglutination Tests, Bacterial Adhesion, Bacterial Outer Membrane Proteins, metabolism, Carbohydrate Sequence, Cell Line, Escherichia coli, physiology, ultrastructure, Fimbriae, Bacterial, physiology, Humans, Infant, Newborn, Meconium, microbiology, Molecular Sequence Data
Postens nummer:
171752
Posten skapad:
2013-01-19 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007