transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of IgA1, IgA2 and secretory IgA carbohydrate chains using plant lectins.

Författare och institution:
Agnes E Wold (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); C Motas (-); Catharina Svanborg (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Lars Åke Hanson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); J Mestecky (-)
Publicerad i:
Advances in experimental medicine and biology, 371A s. 585-9
ISSN:
0065-2598
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Immunologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Carbohydrate Sequence, Concanavalin A, metabolism, Galactose, metabolism, Glycosylation, Humans, Immunoglobulin A, chemistry, Immunoglobulin A, Secretory, chemistry, Lectins, metabolism, Mannose, metabolism, Molecular Sequence Data, Myeloma Proteins, chemistry, Oligosaccharides, chemistry, Plant Lectins, Protein Processing, Post-Translational, Ricin, metabolism
Postens nummer:
171746
Posten skapad:
2013-01-19 13:49
Posten ändrad:
2013-01-19 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007