transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity to gliadin-coated cells with sera from children with coeliac disease.

Författare och institution:
Robert Saalman (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Agnes E Wold (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Ulf Dahlgren (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); S P Fällström (-); Lars Åke Hanson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Staffan Ahlstedt (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi)
Publicerad i:
Scandinavian journal of immunology, 47 ( 1 ) s. 37-42
ISSN:
0300-9475
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) has been suggested as a contributing immunological mechanism in the disease process of coeliac disease. In the present study, sera from coeliac children were examined for their capacity to mediate ADCC against gliadin-coated target cells. The ADCC-mediating efficacy of sera were tested using monocytes from healthy adults as effector cells and gliadin-coated erythrocytes from the same donor as targets. Using monocytes as effector cells, sera from children with active coeliac disease (untreated or challenged), demonstrated significantly higher ADCC-mediating capacity than sera from healthy and disease references as well as children with treated coeliac disease. A positive correlation was found between the ADCC-mediating capacity and serum IgG as well as IgA anti-gliadin antibody levels. The results suggest that an antibody-dependent monocyte/macrophage-induced cytotoxic reaction might be involved in the disease process of coeliac disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adult, Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity, immunology, Celiac Disease, blood, immunology, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, Female, Gliadin, immunology, Humans, Immunoglobulin A, blood, Immunoglobulin G, blood, Infant, Intestinal Mucosa, immunology, Intestine, Small, immunology, Macrophages, immunology, Male, Monocytes, immunology
Postens nummer:
171737
Posten skapad:
2013-01-19 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007