transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The hygiene hypothesis revised: is the rising frequency of allergy due to changes in the intestinal flora?

Författare och institution:
Agnes E Wold (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi)
Publicerad i:
Allergy, 53 ( 46 Suppl ) s. 20-5
ISSN:
0105-4538
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Enterobacteriaceae, physiology, Humans, Hygiene, Hypersensitivity, etiology, Immune Tolerance, Intestines, microbiology, Th1 Cells, physiology, Th2 Cells, physiology
Postens nummer:
171733
Posten skapad:
2013-01-19 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007