transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Demens-Design för välbefinnande

Författare och institution:
Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin, ( 4 ) s. 36-39
ISSN:
0800-7489
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
171725
Posten skapad:
2013-01-19 00:52
Posten ändrad:
2013-01-21 10:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007