transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment Report based on DPSIR analysis: Maps of sustainable coastal resource use in relation to a vulnerability analysis with regard to natural values and climate change. Vellinge Municipality

Författare och institution:
Andrea Morf (Institutionen för globala studier, humanekologi); Rickard Näsström (-)
Antal sidor:
9
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Klimatforskning
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Multidisciplinär geovetenskap
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Miljöanalys och bygginformationsteknik ->
Fysisk planläggning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
Nyckelord:
Climate change, scenario analysis, natural resource conflicts, conflict management, integrated coastal zone management, spatial planning
Ytterligare information:
Assessment Report Deliverable N 2.3 within the EU 7th Framework programme SECOA
Postens nummer:
171724
Posten skapad:
2013-01-19 00:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007