transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vårdmiljöns betydelse för välbefinnande och vårdens utförande

Författare och institution:
Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Att möta personer med demens,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
171717
Posten skapad:
2013-01-18 23:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007