transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hälsofrämjande miljöer.

Författare och institution:
Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Monica Berglund (-)
Publicerad i:
Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård / Anna Hertting, Margareta Kristenson (red.),
ISBN:
978-91-44-07045-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
171714
Posten skapad:
2013-01-18 23:32
Posten ändrad:
2013-01-23 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007