transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Designing for person-centred care in older people’s residential facilities

Författare och institution:
Marie Elf (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Kevin McKee (-); Susanna Mordin (-); Lena von Kock (-); Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Aging Clinical and Experimental Research, 23 ( Suppl. 1 ) s. 270
ISSN:
1594-0667
E-ISSN:
1720-8319
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
171709
Posten skapad:
2013-01-18 23:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007