transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aware or not aware?An exploratory study of teachers and peers of children with Asperger’s Syndrome in mainstream schools in India

Författare och institution:
Shruti Johansson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Asia Pacific Autism Conference 2011. Book of abstracts.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
171697
Posten skapad:
2013-01-18 21:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007