transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det förflutnas dunkla kraft - om minnets betydelse i Bodil Malmstens prosa

Författare och institution:
Cecilia Pettersson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Litteratur och språk : forskning vid institutionen för humaniora, ( 7 ) s. 115-125
ISSN:
1653-1701
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Minne, Minnesteori, Skönlitteratur, Bodil Malmsten
Postens nummer:
171693
Posten skapad:
2013-01-18 20:34
Posten ändrad:
2013-03-12 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007