transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subjective well-being among adolescents: the power of personal achievements in school

Författare och institution:
Erica Nordlander (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Helena Stensöta (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Höstmötet - Nätverket för forskning om socialpolitik och välfärd, 2012-11-15, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
171599
Posten skapad:
2013-01-18 14:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007