transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Formal Written-Language-Biased vs. Dialogical Linguistics on the Nature of Language

Författare och institution:
Per Linell (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Cognitive Dynamics in Linguistic Interaction, ed. A. Kravchenko, s. 107-124
ISBN:
978-1-4438-3774-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Cambridge Scholars Publishing
Förlagsort:
Newcastle upon Tyne
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
språk, språkteori, formell lingvistik, dialog, skrift
Postens nummer:
171595
Posten skapad:
2013-01-18 14:46
Posten ändrad:
2013-01-29 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007