transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Zum Begriff des kommunikativen Projekts

Författare och institution:
Per Linell (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Sozialität in Slow Motion: Theoretische und empirische Perspektiven. Festschrift für Jörg Bergmann, ed. R. Ayass & C. Meyer, s. 71-79
ISBN:
978-35-31-18346-6
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Wiesbaden
Publiceringsår:
2012
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
kommunikation, samtal, kommunikativt projekt
Postens nummer:
171587
Posten skapad:
2013-01-18 14:41
Posten ändrad:
2016-05-09 08:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007