transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kontinuitet i handledningen och återkoppling ger läkarstudenter en trygg yrkesidentitet.

Författare och institution:
Mats Wahlqvist (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Läkartidningen, 104 s. 2665
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Artikel i Råd och Rön i LT: Om avhandlingen " Medical students' learning of the cosnultation and patient-doctor relationship" (2007).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Konsultation, läkarutbildning, patient-läkarrelation, lärande
Postens nummer:
171547
Posten skapad:
2013-01-18 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007