transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Work integrated learning as an approach to change the world with higher education

Författare och institution:
Per-Olof Thång (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
15th World Conference on Cooperative Education,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
171517
Posten skapad:
2013-01-18 12:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007