transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ikterus och kolestas

Författare och institution:
Ingalill Friis-Liby (-); Sven Wallerstedt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Läkartidningen, 109 ( 46 ) s. 2093-6
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
171511
Posten skapad:
2013-01-18 12:41
Posten ändrad:
2016-06-10 11:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007