transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Combined rifampicin and ursodeoxycholic acid treatment does not amplify rifampicin effects on hepatic detoxification and transport systems in humans.

Författare och institution:
Hanns-Ulrich Marschall (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Martin Wagner (-); Gernot Zollner (-); Peter Fickert (-); Dagmar Silbert (-); Ulf Gustafsson (-); Staffan Sahlin (-); Michael Trauner (-)
Publicerad i:
Digestion, 86 ( 3 ) s. 244-9
ISSN:
1421-9867
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rifampicin (RIFA) and ursodeoxycholic acid (UDCA) were found to stimulate different but complementary hepatobiliary detoxification pathways in gallstone patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Gastroenterologi
Postens nummer:
171507
Posten skapad:
2013-01-18 12:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007