transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Times they are a changing" - facing dilemmas and coping with top down educational change in ece settings.

Författare och institution:
Maelis Karlsson Lohmander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Book of abstracts. EECERA 20th annual conference, August-September 2010. Birmingham ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
171503
Posten skapad:
2013-01-18 12:32
Posten ändrad:
2013-03-19 20:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007