transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur IT förändrar språkundervisningen

Författare och institution:
Sylvi Vigmo (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Pedagogisk Centrum, GR Utbildning, Göteborg, Ämneskonferens, 17 oktober, Engelska och moderna språk. Invited address.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
digitala medier, språkundervisning
Postens nummer:
171497
Posten skapad:
2013-01-18 12:23
Posten ändrad:
2013-01-18 12:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007