transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Heme iron-based dietary intervention for improvement of iron status in young women.

Författare och institution:
Michael Hoppe (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Beatrice Brün (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Maria-Pia Larsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Lotta Moraeus (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Lena Hulthén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Nutrition, 29 ( 1 ) s. 89-95
ISSN:
0899-9007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVE: Conventional iron deficiency treatment with pharmacologic iron doses often causes side effects. Heme iron has high bioavailability and a low capacity to cause gastrointestinal side effects. This study investigated the possibility of using heme iron in the form of blood-based crisp bread as a diet-based treatment program to improve the iron status of women of reproductive age. METHODS: In a 12-wk intervention study, 77 women (mean age 24 y) were assigned to one of four groups: blood-based crisp bread (35 mg of iron [Fe], 27 mg of which was heme Fe), iron supplementation consisting of 35 mg of non-heme iron/day (Fe35), iron supplementation consisting of 60 mg of non-heme iron/day (Fe60), and controls (iron-free tablets). RESULTS: Body iron increased significantly in the crisp bread group by a median of 2.7 mg/kg (interquartile range 3.1, n = 18), in the Fe35 group by 2.7 mg/kg (interquartile range 2.8, n = 11), and in the Fe60 group by 4.1 mg/kg (interquartile range 3.6, n = 13), whereas no change was observed in the control group. No statistically significant difference in iron status increase was observed between the crisp bread group compared with the two iron-supplemented groups. CONCLUSION: Dietary-based treatment containing heme iron has few side effects and can be used efficiently to improve the iron status of women of reproductive age.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
Heme iron, Iron status, Iron supplementation, Dietary intervention,Healthy women, Iron deficiency, Randomized
Postens nummer:
171496
Posten skapad:
2013-01-18 12:20
Posten ändrad:
2013-04-05 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007