transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Author response: Different efficacy of propranolol in mice with oxygen-induced retinopathy: could differential effects of propranolol be related to differences in mouse strains?

Författare och institution:
J. Chen (-); Ann Hellström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); L. E. Smith (-)
Publicerad i:
Investigative Ophthalmology and Visual Science, 53 ( 12 ) s. 7728-9
ISSN:
0146-0404
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Adrenergic beta-Antagonists/*administration & dosage, Animals, Humans, Propranolol/*administration & dosage, Retinal Neovascularization/*prevention & control, Retinopathy of Prematurity/*prevention & control
Postens nummer:
171476
Posten skapad:
2013-01-18 11:35
Posten ändrad:
2013-01-21 16:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007