transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early childhood practitioners´construction of their professional identity

Författare och institution:
Maelis Karlsson Lohmander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Book of abstracts. Eecera 19th annual conference August-September 2009, Strasbourg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
171462
Posten skapad:
2013-01-18 11:22
Posten ändrad:
2013-03-19 20:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007