transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

La démocratie, base de la qualité préscholaire en Suède

Författare och institution:
Maelis Karlsson Lohmander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
REVUE INTERNATIONALE D'ÉDUCATION SÉVRES. DOSSIER qualité, équité et diversité dans le préscholaire, 2010 ( 53 ) s. 43-54
ISSN:
1254-4590
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
171450
Posten skapad:
2013-01-18 11:09
Posten ändrad:
2013-01-18 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007