transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Constitutional amendment in Sweden

Författare och institution:
Lars-Göran Malmberg (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Engineering Constitutional Change A Comparative Perspective on Europe, Canada and the USA, Ed Xenophon Contiades, s. 325-336
ISBN:
978-0-415-52976-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge Taylor&Francis Group
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
171422
Posten skapad:
2013-01-18 10:30
Posten ändrad:
2013-01-30 09:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007