transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variation theory as guiding principle for formative assessment in a Learning Study

Författare och institution:
Eva Nyberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Mona Holmqvist (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
WALS 2012 (World Association of Lesson Studies), Singapore 28-30/11, 2012 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Formative assessment, video observations, learning study, mathematics, primary school
Ytterligare information:
http://www.walsnet.org/2012/programme.html
Postens nummer:
171338
Posten skapad:
2013-01-17 21:41
Posten ändrad:
2014-12-30 09:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007