transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rättvisa betyg? Om bedömningskompetens, bedömartyper och bedömningsprofiler

Författare och institution:
Robert Sjöberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Presentation vid konferensen Mötesplats skola, Göteborg, 30 oktober,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Många lärare uttrycker att det kan vara svårt att göra rättvisa och likvärdiga bedömningar. Skolinspektionen och andra menar att betygen ibland sätts på oklar grund och de senaste utspelen kring nationella provens bedömning accentuerar frågan ytterligare. Flera anser att lärare behöver stärka sin bedömningskompetens. Lärares bedömningskompetens är ofta erfarenhetsbaserad och det är det kunnandet studien syftar till att synliggöra samt att undersöka bedömartyper och bedömningsprofiler.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Bedömningskompetens, bedömartyper och bedömningsprofiler
Postens nummer:
171314
Posten skapad:
2013-01-17 18:35
Posten ändrad:
2013-09-16 18:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007