transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socioeconomic differences in height among young men in southern Sweden, 1818-1968: An application of the SOCPO and HISCLASS class schemes

Författare och institution:
Stefan Öberg (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
The 36th Annual Meeting of the Social Science History Association, Boston MA, 17-20 november, 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Postens nummer:
171301
Posten skapad:
2013-01-17 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007