transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long-term changes in socioeconomic differences in height among young men in southern Sweden, 1818-1968

Författare och institution:
Stefan Öberg (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
European Population Conference, Stockholm, 13-16 juni 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ->
Demografi
Ytterligare information:
http://epc2012.se/
Postens nummer:
171296
Posten skapad:
2013-01-17 16:51
Posten ändrad:
2013-01-30 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007