transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A breathing filter preventing exercise-induced asthma

Författare och institution:
Björn Bake (Medicinska institutionen); Eva Millqvist (Medicinska institutionen); Ulf Bengtsson (Medicinska institutionen); O Lövhagen (-); Olle Löwhagen (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
Clin Respir Physiol, 22 ( suppl 8 ) s. 99
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Nyckelord:
Breathing filter, EIA
Postens nummer:
171287
Posten skapad:
2013-01-17 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007