transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Världsarvskonvention under diskussion

Författare och institution:
Håkan Karlsson (Institutionen för historiska studier); Anders Gustafsson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Bloggen Historiska studier, 2013
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
171277
Posten skapad:
2013-01-17 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007