transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språk från en annan planet: om översättarens ansvar

Författare och institution:
Tetz Rooke (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Naqd, Tidsskrift for Mellemøstens litteratur. , ( 12 ) s. 43-57
ISSN:
1399-8811
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
arabisk litteratur, översättning, Elias Khoury, språkteori
Postens nummer:
171233
Posten skapad:
2013-01-17 15:02
Posten ändrad:
2016-02-29 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007