transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development of digital competence

Författare och institution:
Torbjörn Ott (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Scandle Seminar in Copenhagen, s. 2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
171228
Posten skapad:
2013-01-17 14:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007