transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Riskfaktorer i innemiljö och yrkesliv.

Författare och institution:
Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Allergi i Praksis, 1 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
171195
Posten skapad:
2013-01-17 13:32
Posten ändrad:
2013-01-21 17:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007