transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Numerical Sensitivity of Linear Matrix Inequalities Using Shift and Delta Operators

Författare och institution:
Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Automation, Chalmers); Richard H. Middleton (-); Ivar Gustafsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
IEEE Transactions on Automatic Control, 57 ( 11 ) s. 2873-2879
ISSN:
0018-9286
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The numerical sensitivity of linear matrix inequalities (LMIs) arising from discrete-time control with short sampling periods is analyzed using shift and delta operators. The delta operator avoids cancellation problems for short sampling periods, and it includes a system scaling proportional to the inverse of the sampling period. The numerical sensitivity of both these mechanisms is investigated analytically, and verified by numerical examples. The conclusion is that the scaling procedure is (somewhat surprisingly) much more essential for shorter sampling periods than avoiding the cancellation problem.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Reglerteknik
Nyckelord:
LMI , cancellation problems , delta operators , discrete-time control , linear matrix inequalities , numerical sensitivity , sampling periods , scaling procedure , shift operators , system scaling
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Postens nummer:
171156
Posten skapad:
2013-01-17 12:05
Posten ändrad:
2013-06-28 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007