transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Idrottens genuskonstruktörer. Tränares och aktivas skapande av genus i tal och handling

Författare och institution:
Karin Grahn (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
SVEBI konferensen, 14-16 nov, Umeå,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
idrott, genus, kropp, diskurs
Postens nummer:
171148
Posten skapad:
2013-01-17 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007