transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sports coaches in school. Challenges and reproduction of gender patterns

Författare och institution:
Karin Grahn (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Conference Gender and Education, April 11-13, 2012, Gothenburg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
gender, sport, education, sport coaching, football
Postens nummer:
171145
Posten skapad:
2013-01-17 11:25
Posten ändrad:
2013-09-16 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007