transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interpreters in Cross-Cultural Interviews: A Three-Way Coconstruction of Data

Författare och institution:
Elisabeth Björk Brämberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); K. Dahlberg (-)
Publicerad i:
Qualitative Health Research, 23 ( 2 ) s. 241-247
ISSN:
1049-7323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Our focus in this article is research interviews that involve two languages. We present an epistemological and methodological analysis of the meaning of qualitative interviewing with an interpreter. The results of the analysis show that such interviewing is not simply exchanging words between two languages, but means understanding, grasping the essential meanings of the spoken words, which requires an interpreter to bridge the different horizons of understanding. Consequently, a research interview including an interpreter means a three-way coconstruction of data. We suggest that interpreters be thoroughly introduced into the research process and research interview technique, that they take part in the preparations for the interview event, and evaluate the translation process with the researcher and informant after the interview.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
Gadamer, hermeneutics, interviews, Merleau-Ponty, phenomenology, research, cross-language, health, women, beliefs, sweden, care
Postens nummer:
171107
Posten skapad:
2013-01-17 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007