transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introducing clinical supervision of medical students: An experience-based course for junior doctors.

Författare och institution:
Rebecka Bramsved (-); Bojan Tubić (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Paulin Andréll (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Caterina Finizia (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Mats Wahlqvist (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
AMEE conference, Lyon 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
171106
Posten skapad:
2013-01-17 09:41
Posten ändrad:
2016-09-02 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007