transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Halvtidsrapport: Professionell utveckling vid läkarprogrammet , Sahlgrenska akademin. PU-ledarnas rapport till programkommittén. September 2012.

Författare och institution:
Liisa Carlzon (-); Katarina Jood (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Elisabeth Lönnermark (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Mats Wahlqvist (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Anders Ågård (Institutionen för medicin)
Antal sidor:
25
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborgs universitet / Sahlgrenska akademin
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Läkarutbildning, professionell utveckling, lärande, professionella kompetenser
Ytterligare information:
Rappport från ett treårigt pedagogiskt utvecklingsprojekt, från fem processledare för professionell utveckling vid läkarprogrammet , Sahlgrenska akademin.
Postens nummer:
171102
Posten skapad:
2013-01-17 09:35
Posten ändrad:
2013-01-23 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007