transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politisk teologi och teologisk politik? Carl Schmitt, Friedrich Gogarten och det sekulära

Författare och institution:
Hjalmar Falk (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Vän eller fiende? En antologi om Carl Schmitts politiska tänkande; redaktörer Jon Wittrock och Hjalmar Falk, s. 173-197
ISBN:
978-91-7173-378-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Postens nummer:
171095
Posten skapad:
2013-01-17 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007