transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professionell utveckling i läkarutbildningen i Göteborg. Kartläggning och förslag till handlingsplan. Sahlgrenska akademin, juni 2010.

Författare och institution:
Mats Wahlqvist (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Mattias Bjarnegård (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Marianne Hall- Angerås (Institutionen för kliniska vetenskaper); Kerstin Leander (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Karin Manhem (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Ola Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Läkarutbildning, professionell utveckling
Postens nummer:
171069
Posten skapad:
2013-01-16 19:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007