transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical literacy among inactive Swedish young people

An interview study of a neglected group in sport science research

Författare och institution:
Göran Patriksson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christina Persson (-)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Idrottsvetenskap / Göteborgs universitet, Idrottshögskolan, ISSN 1653-6991
Antal sidor:
49
Publikationstyp:
Rapport
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
171046
Posten skapad:
2013-01-16 18:07
Posten ändrad:
2013-01-16 18:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007