transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What you should know about cubic and quartic equations

Författare och institution:
Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Normat - Nordisk Matematisk Tidskrift, 59 ( 3-4 ) s. 98-116
ISSN:
0801-3500
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The paper describes in a straightforward way how to find Galois groups of cubic and quartic polynomials.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik ->
Algebra och geometri
Nyckelord:
cubic, quartic, Galois group
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
171040
Posten skapad:
2013-01-16 17:56
Posten ändrad:
2013-06-12 11:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007