transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trust, Inequality and the Welfare State

Författare och institution:
Svenja Gärtner (Ekonomisk-historiska institutionen); Svante Prado (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
World Economic History Congress, Stellenbosch,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Ytterligare information:
http://www.wehc2012.org/
Postens nummer:
171013
Posten skapad:
2013-01-16 16:49
Posten ändrad:
2013-01-30 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007